Pozyskane środki

Operacja „Zakup innowacyjnego sprzętu do czyszczenia plaży oraz baterii słonecznych”, której celem jest rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i akwakultur poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do czyszczenia plaży, przenośnych paneli słonecznych oraz poprzez stworzenie dwóch miejsc pracy w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność współfinasowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych. Efektem operacji jest wzrost zysku przedsiębiorstwa.
Wartość operacji:

Koszt całkowity – 446 468,30 zł
Koszty kwalifikowane – 329 036,21 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania – 164 518,00 zł.

Operacja „Utworzenie pralni żeglarskiej w porcie jachtowym w Łebie”, której celem jestrozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i akwakultur poprzez uruchomienie samoobsługowej pralni oraz poprzez stworzenie trzech miejsc pracy w terminie do dnia złożenia wniosku o płatnośćwspółfinasowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych. Efektem operacji jest wzrost zysku przedsiębiorstwa.

Operacja zakłada zakup sprzętu oraz wykonania prac remontowych prowadzących do uruchomienia pralni na terenie portu jachtowego w Łebie. Miejsce usytuowania pralni niejako narzuci jej nazwę – będzie to „Pralnia Żeglarska”. Jednak usługi pralnicze będą udostępnione nie tylko dla gości w porcie, żeglarzy, ale również dla wszystkich innych chętnych do prania i suszenia ubrań. Paleta naszych usług zostanie wzbogacona o innowację na terenie LGD „Dorzecz Łeby” – samoobsługową pralnię.  W ramach operacji zostanie wyremontowane pomieszczenie pralni (koszt prac budowlanych wraz z systemem monitoringu i nagłośnienia – 39 846,66 zł), oraz zostaną zakupione po 2 sztuki pralnicowirówek (12400,00 zł/szt.) i suszarek (9900,00 zł/szt.), prasowalnica z żelazkiem (3500,00 zł). Opłaty za usługi będą pobierane automatycznie przez urządzenia. Do pomieszczenia poczekalni dla klientów pralni zostanie zakupione: telewizor  50 cali (1381,30), zestaw mebli kuchennych (1770,73 zł), szafa przesuwna na środki czystości (401,63 zl), kanapa trzyosobowa (1625,20 zł), panel słoneczny do podłączenia ładowarki telefonu komórkowego przez klienta w pralni lub np. podłączenia telewizora (422,76 zł). Do obsługi pralni zostaną utworzone 3 miejsca pracy (z grup defwaworyzowanych, łącznie na 2,25 etatu). Realizacja operacji docelowo zwiększy popyt na usługi oferowane przez port jachtowy a tym samych wzrośnie przychód w przedsiębiorstwie. Termin realizacji operacji – czerwiec 2021.

Wartość operacji:

  • Koszt całkowity – 115 064,39zł
  • Koszty kwalifikowane – 93 548,28zł

Wartość uzyskanego dofinansowania – 46 500,00 zł.

logo-leba-obryslot-icon